Общи условия
(ноември 2016)

§ 1 Приложно поле

(1) Тези общи условия (ОУ) се прилагат към всички предложения и доставки от нас, и споразумения с нас.
(2) Общите условия имат силата и на рамково споразумение за бъдещи договори с  идентичен клиент, без да е необходимо във всеки конкретен случай изрично препращане към тях.
(3) Тези ОУ изключват приложението на  Общи условия на клиента. Общи условия на клиента, които се отклоняват, допълват или противоречат на тези ОУ, стават част от съдържанието на договора, само ако сме дали изрично съгласие за това. Изискването за  изрично съгласие от нас се счита за изпълнено във всеки случай, когато ние сме запознати с общите условия на клиента и извършим доставка без резерва.
(4) Сключените отделни споразумения с клента имат предимство пред ОУ. За тяхната действителност е необходим писмен договор или изрично приемане от наша страна, в писмена форма.
(5) Правнорелевантни волеизявления и действия на клиента, отправяни към нас след сключването на договора (например: поставяне на срок или възражение за недостатъци), изискват писмена форма за действителност.

§ 2 Сключване на договор
(1) Предварителни разчети за разходи и предложения от нас не ни обвързват.
(2) Приемането на договор от нас се извършва чрез писмено съгласие чрез изпълнение на поръчката или доставка на стоката.

§ 3 Срок на доставка и закъснение
(1) Считано за забавяне на срока за изпълнение се взимат предвид законовите разпоредби. Във всеки един случай на закъснение от договорените срокове е необходимо писмено уведомление от клиента.
(2) Срокове за извършане на доставка от наша страна се считат за обвързващи, единствено в случай на писмено им потвърждение от нас.

§ 4 Уговорка за качество
(1) Не представлява недостатък наличието на видими от по-малко от 1,5 м. следи от ремонтни работи за отстраняване на пунктуални механични увреждания.
(2) Не представлява недостатък и наличието на незначителни замърсявания с прах на покритието, в резултат на турболенции при неговото нанасяне.
§ 5 Гаранция
(1) Нашата отговорност за недостатъци се определя в съответствие с действащите законови рапоредби, доколкото по-долу не е предвидено друго.
(2) Предоставените от нас гаранции за определени артикули важат заедно с правата при недостатъци, съгласно § 5, (1) . Обхвата на такива гаранции е съобразно от гаранционните условия.

§ 6 Отговорност при неизпълнение

§ 7 Приложимо право
Към ОУ се прилага правото на Република България..

Условия за поддръжка

Използване на повърхности с ново покритие
Повърхности с ново покритие по правило  могат да бъдат използвани веднага. Ако е била положена нова силиконова фуга, тя не трябва да бъде докосвана в следващите 24 часа.

Почистване на новата силиконова фуга
Моля, да не предприемете почистване на ваната в зоната на силиконовата фуга в първите 48 часа след фугиране, за да не бъде увредена.

Почистване на повърхности с ново покритие
За щадящо почистване Ви препоръчваме течен, несъдържащ киселини измиващ препарат (например Вашия нормален измиващ препарат). В никакъв случай не използвайте абразивни препарати. За почистване на варовикови наслагвания и основното месечно почистване препоръчваме специален санитарен почистващ препарат „KALEX“, който не разяжда както акрила, така и нашето покритие, но въпреки това ефективно отстранява натрупванията от варовик.  „KALEX“ е предназначен предимно за водопроводни кранове, плочки и хромирана стомана. Той създава защитен водоотблъскващ слой върху повърхността и по този начин предотвратява повторното отлагане на варовик. Можете да закупите препарат „KALEX“ от нашия сътрудник или от нашия офис. Моля, обърнете внимание на указанието за употреба върху опаковката на „KALEX“.
Увреждане на повърхности с покритие
Случват се инциденти, при които случайно паднали предмети могат да наранят ремонтираните повърхности. В такъв случай веднага се свържете с нас. Тези увреждания по принцип не се покриват от гаранцията, но незабавното им отстраняване предотвратява последващи повреди и ограничава разходите.

Почистване на покрития от естествен камък / мрамор
Стандартно почистване: Паднал на пода прах, както и други замърсявания могат лесно да се почистят с прахосмукачка. Малки петна могат да бъдат изчеткани с твърда четка, съответно да бъдат отстранени със стандартна парочистачка.

Основно почистване:Веднъж до два пъти в годината трябва да се извършва основно почистване на силно натоварени подови покрития. След почистването с прахосмукачка  напръскайте пода с препарат за почистване на настилки, разреден според указанието за употреба върху опаковката и оставете почистващото средство да подейства. След това използвайте твърда четка или стандартно средство за почистване с високо налягане. При големи повърхности се препоръчва употребата на професионална почистваща машина. Моля, използвайте изключително стандартни почистващи препарати или нашия концентрат за почистване на камък.

Добавки за баня
Рядко, но е възможно, много силните козметични или медицински багрила да оцветят покритата повърхност. Ако използвате добавки за баня, тествайте ги върху място, което е незабележимо. Ние лесно можем да отстраним оцветяванията, но това не се покрива от гаранцията.

Капещи кранове
Повечето повреди на санитарното обзавеждане се дължат на самата вода. Според поговорката „Постоянната капка дълбае камъка“, водата и разтворените в нея минерали могат да доведат до големи поражения.Ето защо не бъдете търпеливи с капещите водопроводни кранове, оставете да бъдат веднага ремонтирани или сменени от Вашия водопроводчик.

Постелка за баня
Постелки за баня или залепващи се гумени (пластмасови) цветя нанасят поражения на всяка вана.  В случай, че използвате постелка за баня, извадете я веднага след употреба. Ако желаете, ние можем да Ви монтираме невидимо противоплъзгащо покритие.

Залепване върху покрити санитарни повърхности и облицовани с плочки стени
В първите 4 седмици след нанасяне на покритието не трябва да се извършват дейности, свързани със залепване върху новите повърхности (напр. бояджийски дейности). Моля, обърнете внимание, че се използва залепваща лента със слаба залепваща сила. Повреди, които възникват при разлепване на залепващата лента, не се покриват от гаранцията.

Почистване на нови фуги на плочки
След новото фугиране на плочките почистването през първите 4 седмици трябва да става само с влажна кърпа и без почистващи препарати. През това време не трябва да не се насочва директна водна струя към фугираната повърхност. Наново фугиран под в душ-кабини трябва да се използва едва след 4 дни.